Aktuality

Dokončení záměny těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu v JE Temelín

Dokončení záměny těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu v JE Temelín

28. 7. 2017

Pracovníci společnosti I&C Energo úspěšně dokončili realizaci akce „B752 – záměna těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu na 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín.
Při realizaci díla byla zaměněna stávající tělesa hlavních PV KO za tělesa se vstupními nátrubky, natočenými o 90° s cílem snížit namáhání vstupního přírubového spoje hlavních PV KO a dále zajistit bezpečný přístup k ventilům uzlu PV KO pro provádění zkoušek a údržbových prací. Současně byla také zrealizována akce „C650 odvod vodíku z potrubí uzlu PV KO" čímž bude zajištěno kontinuální odvádění vodíku nebo jiného nezkondenzovatelného plynu z potrubí uzlu PV KO během provozu HVB, což zajistí optimální podmínky odvádění těchto plynů a nebude docházet k cyklickému namáhání zařízení změnami teplot.
Vysoce profesionálním přístupem pracovníků strojní realizace, technické kontroly a projekce se podařilo úspěšně ukončit práce na 2. HVB včetně provedení pevnostní tlakové zkoušky a předání zařízení do provozu pro náhřev a najetí bloku na parametry dne 26. 7. 2017. tj. zkrácení realizace o čtyři dny a z toho plynoucí zkrácení celé odstávky 2. HVB na JE Temelín.

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více