Aktuality

Nasazení a realizace systému SPP (systém řízení a realizace projektů) ve společnosti I&C Energo

Nasazení a realizace systému SPP (systém řízení a realizace projektů) ve společnosti I&C Energo

22. 05. 2017

I&C Energo jako finální dodavatel systémů kontroly řízení (SKŘ) a elektro systémů (Elektro) dospělo v rámci svých aktivit k rozhodnutí nákupu vhodného systému pro řízení a realizace projektů. Toto rozhodnutí následovalo po zkušenostech s projekty většího rozsahu, které společnost realizovala a u kterých postrádala jednotný systém řízení vyššího dodavatele s vazbou na projektovou dokumentaci, harmonogramy, reporting apod. Vzhledem k tomu, že společnost ve svých aktivitách stále cílí na projekty, kde se vidí v roli finalisty SKŘ a Elektro, předpokládá, že v době zvýšeného tlaku na harmonogram a rozpočet projektů bude nákup systému konkurenční výhodou.

Výběr vhodného systému probíhal bezmála 2 roky a po fázi tzv. předvýběru mezi potenciálními dodavateli AVEVA, SIEMENS, Dassault Systemes, Bentley a Intergraph byli vybráni dva finalisté a to SIEMENS a Dassault Systemes.

V roce 2016 byl realizován interní projekt, kde byly důkladně zkoumány vlastnosti, funkce, vhodnost a cena systémů od těchto dodavatelů.
Jako vítěz byl vybrán PLM systém ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systemes, který nejlépe vyhovoval a splňoval technická kritéria, ale i z hlediska ceny porazil konkurenci. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné oddělením dodavatele implementace od dodavatele licencí. Licence pro systém SPP dodává společnost Dassault Systemes a dodávky služeb (implementaci systému) bude realizovat společnost DYTRON.

V současné době se projekt dostává do poslední fáze, implementace SPP do společnosti.

Klíčové milníky projektu:

  • K 31. 3. 2017 byla podepsána smlouva o nákupu licencí se společností Dassault Systemes a licence byly následně dodány a nainstalovány.
  • Smlouva na implementační služby se společností DYTRON bude podepsána nejpozději do konce května letošního roku.
  • Na základě interního pokynu generálního ředitele společnosti I&C Energo se od 1.6.2017 rozběhne interní projekt za účelem implementace systému SPP. Byl stanoven postup a realizační tým, který se bude projektem zabývat. Předpokládané dokončení implementace systému SPP je v roce 2018.

 

Webové stránky společnosti DASSAULT SYSTEMES 3DEXPERIENCE Plattform

 

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více