Aktuality

Úspěšná realizace zakázky pro německou společnost LEAG

Úspěšná realizace zakázky pro německou společnost LEAG

28. 08. 2017

I&C Energo a.s. úspěšně zrealizovala zakázku pro německou společnost LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG), která je provozovatelem hnědouhelných dolů a elektráren na pomezí Saska a Branderburg.
Předmětem díla byla výměna řídicího systému technologie odsávání a likvidace uhelného prachu provozu zušlechťování paliva v průmyslovém komplexu Schwarze Pumpe.
Původní řídicí systém Simatic S5 byl nahrazen novou řadou Simatic ET200M. Po zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, zpracování aplikačního software, vlastní výměně řídicího systému a zkouškách, najela linka na výrobu briket po letní odstávce do plného provozu.

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více