Aktuality

Vítězství ve výběrovém řízení

Vítězství ve výběrovém řízení

13. 4. 2017

I&C Energo a.s. zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností ČEZ, a. s. na dodavatele akce nazvané „ETU-K0369-Systém optimalizace a validace dat" v elektrárně Tušimice.
Účelem díla je optimalizace provozu všech čtyř bloků elektrárny Tušimice, zvýšení účinnosti elektrárny, snížení proměnných a stálých nákladů, zvýšení věrohodnosti měření, včasná detekce poruch zařízení a jeho případná diagnostika.
Zakázka bude realizována formou dodávky na klíč, obsahuje i dvouletou podporu provozu, a její součástí bude implementace systému pro supervizi, diagnostiku a optimalizaci vyvinutého společností I&C Energo pod názvem PowerOPTI.

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více