Investiční dodávky

I&C Energo a.s. zajišťuje dodávky v oblastech systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro v komplexním rozsahu – od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu. Zkušenosti s dlouholetou realizací investičních akcí formou finálních dodávek a rozvoj schopností projektového řízení umožnily prosazení I&C Energo i jako generálního dodavatele.

Společnost klade maximální důraz na znalost specifického prostředí a potřeb každého zákazníka. To následně umožňuje individuální přístup k optimalizaci technických řešení dodávek, zaměřený na minimalizaci investičních a provozních nákladů.

Snaha o spokojenost zákazníka a o vzájemné partnerství vede také k nabídce financování investičních dodávek I&C Energo v závislosti na předmětu dodávky, na požadavcích zákazníka a dohodnutých podmínkách. Dominantními segmenty působnosti I&C Energo jsou výroba elektrické energie a tepla. I ve vysoce konkurenčním prostředí na trhu investičních dodávek se daří expandovat i do dalších oblastí, jako je vodárenství, plynárenství, důlní, chemický průmysl a municipality. Úzká spolupráce s dodavateli technologických, popř. stavebních částí investičních dodávek přináší společnosti zakázky i mimo území České republiky

Rozvoj investičních dodávek I&C Energo znamenal v posledních letech podstatné zvýšení podílu tržeb a významné rozšíření zákaznického portfolia mimo Skupinu ČEZ. Skutečnost, že I&C Energo rozmístěním svých pracovišť pokrývá celé území České republiky, dovoluje projektově řídit efektivní realizaci investičních dodávek: montážní útvary mají kapacitní zázemí v servisních divizích a inženýrské útvary zajišťují odbornou technickou podporu. Příkladem takovéto projektové spolupráce je např. stávající zajištění realizace projektu modernizace systémů kontroly a řízení v Jaderné elektrárně Dukovany.

Rozsah investičních dodávek

Spektrum investičních dodávek společnosti je značně rozsáhlé. Zahrnuje komplexní projekty, dodávky, řízení subdodávek stavební a strojní části, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu pro:

Průmyslové automatizace

Systémy elektro – silnoproudá a slaboproudá zařízení

Dodávky související s technickým provozem budov


Průmyslové automatizace

 • Polní instrumentace
 • Regulační, řídicí, bezpečnostní a informační systémy
 • Dispečerské systémy a systémy řízení výroby

Systémy elektro – silnoproudá a slaboproudá zařízení

 • Liniové energetické stavby
 • Rozvodny velmi vysokého napětí (VVN)
 • Rozvodny, vedení a rozvody vysokého napětí (VN)
 • Rozvodny, rozváděče a rozvody nízkého napětí (NN)
 • Transformovny VVN/VN/NN
 • Dieselagregáty, UPS, stejnosměrné zdroje a rozvody
 • Vypínače, odpojovače, ochrany, motorové instalace, servopohony, elektrické přístroje
 • Osvětlení venkovní a vnitřní, ochrany proti blesku, zemnicí soustavy
 • Kabely včetně optických, protipožární bariéry, uzemnění, hromosvody
 • Měření, regulace a automatizace

Dodávky související s technickým provozem budov

 • Optické přenosy dat, strukturované kabelážní systémy
 • Elektrická požární signalizace
 • Průmyslová televize
 • Přístupové a docházkové systémy
 • Ozvučovací systémy, vyvolávací systémy, vnitřní komunikace
 • Telefony, rozhlas, systémy jednotného času

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více