Naše strategie

VIZE

Být špičkovým dodavatelem technologických služeb a inženýrských řešení ve vybraných energetických a průmyslových provozech.

MISE

Poskytovat profesionální služby a efektivní inovátorská řešení optimalizující technicko-ekonomické parametry průmyslových aktiv zákazníků.

SPOLEČNÉ PRINCIPY

Hodnoty

Naší základní prioritou je vytváření hodnot.

Zákaznický přístup – Profesionalita

Vždy usilujeme o zákaznický přístup. Profesionalitu vidíme především v řešení obtížných úkolů, odvádění stoprocentní práce a rychlosti při současném zachování aspektů bezpečnosti a korektního přístupu.

Důvěra a odpovědnost – Pořádek – Komunikace a vystupování

Máme důvěru v ostatní a přenášíme na ně pravomoci, motivujeme je a povzbuzujeme. Naopak si uvědomujeme svou osobní odpovědnost za výsledky vyplývající z poskytnuté důvěry. Pořádek jako základ prosperity udržujeme při všech našich činnostech. Podporujeme komunikaci mezi všemi útvary společnosti i napříč všemi úrovněmi řízení. Vně i uvnitř společnosti jednáme a vystupujeme vždy profesionálně a korektně, vždy v duchu zásad etiky. Vůči vnějšímu okolí vystupujeme vždy jednotně v duchu naší strategie a společných principů.

Změny

Podporujeme změny, které vnímáme jako příležitost k dalšímu rozvoji a nikoli jako důvod obav nebo hrozbu.

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více