Optimalizace energetických výroben

I&C Energo a.s. je předním dodavatelem komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a pro asset management – od zpracování analýz a projektů, přes vývoj, výrobu, systémovou integraci, implementaci či uvedení do provozu, po zajištění servisu, optimalizací, upgrade a modernizací. Naše služby a dodávky tedy zahrnují, dle povahy poptávaného řešení, celý životní cyklus software, zařízení, nebo systémů.

Našimi koncovými zákazníky jsou zejména elektrárny (jaderné, uhelné, paroplynové), teplárny a provozovatelé teplárenských sítí, obnovitelné zdroje energie a průmysl obecně.

V oblasti řízení technologických procesů se zaměřujeme především na:

 • Automatizaci a optimalizaci procesů
 • Matematicko-fyzikální analýzy provozních stavů
 • Hodnocení výkonnosti procesů a energetické bilance

V oblasti asset managementu potom na:

 • Řízení životnosti zařízení
 • Diagnostiku a spolehlivost
 • Řízení procesů údržby
 • Řízení dokumentace

Věcný obsah našich služeb a dodávek pokrývá širokou škálu od inženýrských činností:

 • Procesní a technologické analýzy
 • Pokročilé zpracování měřených dat
 • Modelování a simulace technologických zařízení a procesů

přes dílčí dodávky, integraci a konsolidaci software a hardware, až po komplexní dodávky:

 • Softwarových řešení
 • Datových skladů a SCADA systémů
 • Diagnostických a optimalizačních systémů
 • Technologických informačních systémů
 • Manažerských informačních systémů
 • Speciální instrumentace
 • Řídicích systémů

V naší práci uplatňujeme kombinaci znalostí technologického zařízení, technologických procesů a business procesů našich zákazníků se sofistikovanými analýzami, pokročilým zpracováním dat, příp. tvorbou simulačních modelů, a softwarovým inženýrstvím.

Pro realizaci našich služeb a dodávek jsme vyvinuli celou řadu metod a nástrojů a osvojili si progresivní technologie a nástroje třetích stran. V rámci našich dodávek spolupracujeme s předními českými a zahraničními výrobci a dodavateli software, zařízení či systémů, dodavateli inženýrských služeb a rovněž s technickými univerzitami a dalšími výzkumnými pracovišti. Jsme společnost realizující dodávky rozsáhlých a komplexních řešení s vysokou přidanou inženýrskou hodnotou, založenou na dlouhodobém a systematickém technickém rozvoji.


PRODUKTY:

 

 

LTO Suite

Komplexní informační systém pro podporu řízení životnosti rozsáhlých technologických celků (Long Term Operation). Obsahuje nástroje pro ukládání, správu a zejména vyhodnocování provozních a diagnostických dat vztahujících se k jednotlivým druhům zařízení (mj. včasná predikce poruch zařízení a identifikace jejich příčin)
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (anglicky) Katalogový list (rusky)

ARS (Aktivní Reportingový Systém)

Intranetová aplikace pro reporting (tvorba, správa a prohlížení datových sestav), editaci, porovnání a synchronizaci dat z různých datových zdrojů v tabulkové a grafické podobě s možností integrace do libovolných intranetových řešení. Nasazení ARS přináší vyšší dostupnost informací pro všechny úrovně řízení podniku.
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (anglicky)

Boroměry

Aparatura pro měření koncentrace boru – Systém měření, který se skládá z přístrojů a zařízení určených pro měření koncentrace izotopu 10B a koncentrace kyseliny borité Н3ВО3 v technologii jaderných elektráren.
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (anglicky) Katalogový list (rusky)

CombustionOPTI

Soubor metod, instrumentace a softwarových nástrojů určených k optimalizaci spalování kotlů na pevná paliva (jejich ekonomických i ekologických parametrů).
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (česky)

PowerOPTI

Soubor vzájemně provázaných metod, postupů a softwarových nástrojů určených ke sledování, hodnocení, řízení, diagnostice a optimalizaci provozu (tepelných cyklů) elektráren a tepláren.
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (česky) Katalogový list (česky) Katalogový list (anglicky) Katalogový list (anglicky) Katalogový list (anglicky) Katalogový list (rusky) Článek - Data, ...

TRAMON

Monitorovací systém výkonových transformátorů určený ke zvýšení jejich bezpečnosti, spolehlivosti a řízení životnosti. Nasazení systému vede ke snížení rizika havárie transformátoru a omezení souvisejících přímých a nepřímých škod.
 

 

Katalogový list (česky)

ADICOS

Systém včasného varování před začínajícím (doutnavým) požárem, který minimalizuje škody v případě jeho vzniku. Systém je velmi citlivý a detekuje požár podstatně dříve, než běžné systémy EPS. Je primárně určen pro systémy zauhlování a skládky paliva, může se ale uplatnit i v jiných oblastech, kde se přepravují nebo skladují hořlavé materiály a kde hrozí nebezpečí vzniku požáru.
 

 

Katalogový list (česky)

Inženýrské simulátory

Softwarové nástroje a související služby pro sledování, hodnocení a optimalizaci přechodových procesů odehrávajících se v energetických výrobnách při nominálních a poruchových stavech nebo změnách parametrů technologie, regulátorů a ochran. Nástroje jsou založeny na vlastní platformě pro simulaci dynamických systému a tvorbu inženýrských simulátorů.
 

 

Katalogový list (česky) Katalogový list (anglicky)

ISSPD

Informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, který automaticky udržuje vazby (konzistenci vazeb) mezi objekty odkazovanými v dokumentaci a jejich prezentací v primárních datových zdrojích.
   

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více