Servis

I&C Energo a.s. patří mezi největší české dodavatele komplexních servisních služeb v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení NN, VN a VVN pro různé průmyslové aplikace včetně zajištění systémové integrace a podpory. V současné době byl rozšířen komplexní servis na zařízení systémů technické ochrany budov včetně servisu elektronických systémů protipožární ochrany a dále pak komplexní servis zařízení netechnologických budov. Pro své zákazníky představuje spolehlivého partnera, schopného převzít plnou zodpovědnost za technickou, organizační, materiálovou a ekonomicky efektivní realizaci dodavatelské údržby.

Outsourcing těchto činností umožňuje zákazníkům soustředit se na strategické rozhodování související s hlavním předmětem podnikání. Dodavatelský model údržby je společností I&C Energo dlouhodobě zajišťován především ve všech jaderných a klasických elektrárnách společnosti ČEZ, a. s., zároveň je poskytován i dalším zákazníkům.

Servis zahrnuje

  • Servis regulačních, řídicích, bezpečnostních a informačních systémů a systémů elektroenergetických a průmyslových podniků
  • Komplexní zajištění plánované, nahodilé a prediktivní údržby, běžných oprav, generálních oprav, kontrol, revizí, rekonstrukcí a modernizací včetně zajištění náhradních dílů a technické podpory pro systémy kontroly a řízení, průmyslové informační systémy, slaboproudé systémy techniky budov a systémy elektro
  • Zajištění servisu systémů ochrany budov – periodické činnosti a nahodilou údržbu
  • Měření emisí a metrologické služby

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více