Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Podpora pro Denní centrum Barevný svět, o. p. s. v Třebíči

  22. 3. 2017

  I&C Energo podpořilo projekt Sociální automobil pro Denní centrum Barevný svět, o. p. s. v Třebíči. Tento projekt realizuje společnost Kompakt z Poděbrad na celém území České republiky. Je založen na finanční spoluúčasti firem a organizací daného regionu, které si pronajímají reklamní plochu na pořizovaném automobilu na celou dobu jeho provozu.

  Ve středu 21. března 2017 byl za účasti zástupců města Třebíč, sponzorujících firem, zřizovatele a médií slavnostně předán nový vůz Ford Tourneo Courier Dennímu centru Barevný svět. Tato obecně prospěšná společnost funguje jako nestátní nezisková organizace a poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením z kraje Vysočina, zejména pak Třebíčska.

  Stejným způsobem jsme již dříve podpořili i nový automobil pro Alzheimercentrum v Českých Budějovicích.

  Konference Kotle 2017

  16. 3. 2017

  Ve dnech 13. až 15. března se v Brně konala významná konference zaměřená na klasickou energetiku „Kotle a energetická zařízení 2017". Na konferenci jsme měli příspěvek „Využití transformace dat v užitečnou informaci pro řízení kotle" a vystavovali náš produkt PowerOPTI – Supervize & Diagnostika & Optimalizace & Predikce tepelného cyklu elektráren a tepláren.
  Další informace najdete v připojených souborech.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více