Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Delivery and implementation of the SPP (Project Management and Implementation System) system at I&C Energo

  22. 05. 2017

  As part of its activities, I&C Energo, as the ultimate supplier of control systems and electrical systems (Elektro), has decided to purchase a suitable project management and implementation system. This decision followed the experience of larger projects implemented by the company and lacking a unified higher vendor management system linked to project documentation, schedules, reporting, etc. As the company still focuses on projects where it is seen in its activities, the role of the finalists of the I&C and Elektro, assumes that the purchase of the system will be a competitive advantage at a time of increased pressure on the timetable and budget of the projects.

  The choice of a suitable system took place almost two years, and two finalists were selected, namely SIEMENS and Dassault Systemes, after the so-called pre-selection phase between the potential suppliers AVEVA, SIEMENS, Dassault Systemes, Bentley and Intergraph.

  An internal project was carried out in 2016, where the properties, functionality, suitability and cost of the systems from these suppliers were thoroughly examined.
  ENOVIA powered by the 3DEXPERIENCE platform from Dassault Systèmes was selected as the best suited PLM system, in terms of technical fit and price. The Dassault Systemes partner DYTRON will deliver the system implementation services.

  At present, the project is in the last phase of implementation of the SPP into the company.

  Project Key Milestones:

  • As of 31 March 2017, a license agreement with Dassault Systèmes was signed and the licenses were subsequently delivered and installed.
  • The implementation contract with DYTRON will be signed by the end of May this year at the latest.
  • On the basis of the internal instructions of the Chief Executive Officer of I & C Energo, starting from 1. 6. 2017 an internal project will be launched to implement the SPP system. The procedure and the implementation team to deal with the project were established. The expected completion of the implementation of the SPP is in 2018.

  Nasazení a realizace systému SPP (systém řízení a realizace projektů) ve společnosti I&C Energo

  22. 05. 2017

  I&C Energo jako finální dodavatel systémů kontroly řízení (SKŘ) a elektro systémů (Elektro) dospělo v rámci svých aktivit k rozhodnutí nákupu vhodného systému pro řízení a realizace projektů. Toto rozhodnutí následovalo po zkušenostech s projekty většího rozsahu, které společnost realizovala a u kterých postrádala jednotný systém řízení vyššího dodavatele s vazbou na projektovou dokumentaci, harmonogramy, reporting apod. Vzhledem k tomu, že společnost ve svých aktivitách stále cílí na projekty, kde se vidí v roli finalisty SKŘ a Elektro, předpokládá, že v době zvýšeného tlaku na harmonogram a rozpočet projektů bude nákup systému konkurenční výhodou.

  Výběr vhodného systému probíhal bezmála 2 roky a po fázi tzv. předvýběru mezi potenciálními dodavateli AVEVA, SIEMENS, Dassault Systemes, Bentley a Intergraph byli vybráni dva finalisté a to SIEMENS a Dassault Systemes.

  V roce 2016 byl realizován interní projekt, kde byly důkladně zkoumány vlastnosti, funkce, vhodnost a cena systémů od těchto dodavatelů.
  Jako vítěz byl vybrán PLM systém ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systemes, který nejlépe vyhovoval a splňoval technická kritéria, ale i z hlediska ceny porazil konkurenci. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné oddělením dodavatele implementace od dodavatele licencí. Licence pro systém SPP dodává společnost Dassault Systemes a dodávky služeb (implementaci systému) bude realizovat společnost DYTRON.

  V současné době se projekt dostává do poslední fáze, implementace SPP do společnosti.

  Klíčové milníky projektu:

  • K 31. 3. 2017 byla podepsána smlouva o nákupu licencí se společností Dassault Systemes a licence byly následně dodány a nainstalovány.
  • Smlouva na implementační služby se společností DYTRON bude podepsána nejpozději do konce května letošního roku.
  • Na základě interního pokynu generálního ředitele společnosti I&C Energo se od 1.6.2017 rozběhne interní projekt za účelem implementace systému SPP. Byl stanoven postup a realizační tým, který se bude projektem zabývat. Předpokládané dokončení implementace systému SPP je v roce 2018.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více