Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Nasazení a realizace systému SPP (systém řízení a realizace projektů) ve společnosti I&C Energo

  22. 05. 2017

  I&C Energo jako finální dodavatel systémů kontroly řízení (SKŘ) a elektro systémů (Elektro) dospělo v rámci svých aktivit k rozhodnutí nákupu vhodného systému pro řízení a realizace projektů. Toto rozhodnutí následovalo po zkušenostech s projekty většího rozsahu, které společnost realizovala a u kterých postrádala jednotný systém řízení vyššího dodavatele s vazbou na projektovou dokumentaci, harmonogramy, reporting apod. Vzhledem k tomu, že společnost ve svých aktivitách stále cílí na projekty, kde se vidí v roli finalisty SKŘ a Elektro, předpokládá, že v době zvýšeného tlaku na harmonogram a rozpočet projektů bude nákup systému konkurenční výhodou.

  Výběr vhodného systému probíhal bezmála 2 roky a po fázi tzv. předvýběru mezi potenciálními dodavateli AVEVA, SIEMENS, Dassault Systemes, Bentley a Intergraph byli vybráni dva finalisté a to SIEMENS a Dassault Systemes.

  V roce 2016 byl realizován interní projekt, kde byly důkladně zkoumány vlastnosti, funkce, vhodnost a cena systémů od těchto dodavatelů.
  Jako vítěz byl vybrán PLM systém ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systemes, který nejlépe vyhovoval a splňoval technická kritéria, ale i z hlediska ceny porazil konkurenci. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné oddělením dodavatele implementace od dodavatele licencí. Licence pro systém SPP dodává společnost Dassault Systemes a dodávky služeb (implementaci systému) bude realizovat společnost DYTRON.

  V současné době se projekt dostává do poslední fáze, implementace SPP do společnosti.

  Klíčové milníky projektu:

  • K 31. 3. 2017 byla podepsána smlouva o nákupu licencí se společností Dassault Systemes a licence byly následně dodány a nainstalovány.
  • Smlouva na implementační služby se společností DYTRON bude podepsána nejpozději do konce května letošního roku.
  • Na základě interního pokynu generálního ředitele společnosti I&C Energo se od 1.6.2017 rozběhne interní projekt za účelem implementace systému SPP. Byl stanoven postup a realizační tým, který se bude projektem zabývat. Předpokládané dokončení implementace systému SPP je v roce 2018.

   

  Webové stránky společnosti DASSAULT SYSTEMES 3DEXPERIENCE Plattform

   

  Vítězství ve výběrovém řízení

  13. 4. 2017

  I&C Energo a.s. zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností ČEZ, a. s. na dodavatele akce nazvané „ETU-K0369-Systém optimalizace a validace dat" v elektrárně Tušimice.
  Účelem díla je optimalizace provozu všech čtyř bloků elektrárny Tušimice, zvýšení účinnosti elektrárny, snížení proměnných a stálých nákladů, zvýšení věrohodnosti měření, včasná detekce poruch zařízení a jeho případná diagnostika.
  Zakázka bude realizována formou dodávky na klíč, obsahuje i dvouletou podporu provozu, a její součástí bude implementace systému pro supervizi, diagnostiku a optimalizaci vyvinutého společností I&C Energo pod názvem PowerOPTI.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více