Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Úspěšná realizace zakázky pro německou společnost LEAG

  28. 08. 2017

  I&C Energo a.s. úspěšně zrealizovala zakázku pro německou společnost LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG), která je provozovatelem hnědouhelných dolů a elektráren na pomezí Saska a Branderburg.
  Předmětem díla byla výměna řídicího systému technologie odsávání a likvidace uhelného prachu provozu zušlechťování paliva v průmyslovém komplexu Schwarze Pumpe.
  Původní řídicí systém Simatic S5 byl nahrazen novou řadou Simatic ET200M. Po zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, zpracování aplikačního software, vlastní výměně řídicího systému a zkouškách, najela linka na výrobu briket po letní odstávce do plného provozu.

  Dokončení záměny těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu v JE Temelín

  28. 7. 2017

  Pracovníci společnosti I&C Energo úspěšně dokončili realizaci akce „B752 – záměna těles hlavních pojistných ventilů kompenzátoru objemu na 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín.
  Při realizaci díla byla zaměněna stávající tělesa hlavních PV KO za tělesa se vstupními nátrubky, natočenými o 90° s cílem snížit namáhání vstupního přírubového spoje hlavních PV KO a dále zajistit bezpečný přístup k ventilům uzlu PV KO pro provádění zkoušek a údržbových prací. Současně byla také zrealizována akce „C650 odvod vodíku z potrubí uzlu PV KO" čímž bude zajištěno kontinuální odvádění vodíku nebo jiného nezkondenzovatelného plynu z potrubí uzlu PV KO během provozu HVB, což zajistí optimální podmínky odvádění těchto plynů a nebude docházet k cyklickému namáhání zařízení změnami teplot.
  Vysoce profesionálním přístupem pracovníků strojní realizace, technické kontroly a projekce se podařilo úspěšně ukončit práce na 2. HVB včetně provedení pevnostní tlakové zkoušky a předání zařízení do provozu pro náhřev a najetí bloku na parametry dne 26. 7. 2017. tj. zkrácení realizace o čtyři dny a z toho plynoucí zkrácení celé odstávky 2. HVB na JE Temelín.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více