Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Vítězství ve výběrovém řízení

  13. 4. 2017

  I&C Energo a.s. zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností ČEZ, a. s. na dodavatele akce nazvané „ETU-K0369-Systém optimalizace a validace dat" v elektrárně Tušimice.
  Účelem díla je optimalizace provozu všech čtyř bloků elektrárny Tušimice, zvýšení účinnosti elektrárny, snížení proměnných a stálých nákladů, zvýšení věrohodnosti měření, včasná detekce poruch zařízení a jeho případná diagnostika.
  Zakázka bude realizována formou dodávky na klíč, obsahuje i dvouletou podporu provozu, a její součástí bude implementace systému pro supervizi, diagnostiku a optimalizaci vyvinutého společností I&C Energo pod názvem PowerOPTI.

  Vítězství ve výběrovém řízení na Optimalizaci topné soustavy ETE

  24. 3. 2017

  I&C Energo a.s. vyhrálo ve výběrovém řízení, jehož zadáním je optimalizace topné soustavy JE Temelín a zamezení přetápění a nedotápění budov.
  Předmětem díla je výměna oběhových čerpadel I° za čerpadla s frekvenčním měničem, demontáž oběhových čerpadel II° včetně navazující technologie, instalace vyvažovacích ventilů na rozdělovače topné vody a jejich nastavení a uvedení do provozu. Dílo zahrnuje zpracování realizační dokumentace a další technické dokumentace. Dále pak provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném rozsahu, dodávky materiálu a komponent a provedení zkoušek.
  Realizace zakázky bude probíhat v roce 2017.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více