Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  1. 8. 2016 Oznámení o změně názvu

  1. 8. 2016

  Vážení obchodní partneři,
  dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. 8. 2016 dojde zápisem do obchodního rejstříku ke změně názvu společnosti OT Energy Services a.s., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, PSČ 674 01, IČ: 49433431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4153 na

  I&C Energo a.s.

  Rádi bychom Vás tímto ujistili, že všechny ostatní kontaktní a identifikační údaje (tj. adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů, telefonní a faxová čísla atd.), stejně jako předmět podnikání naší společnosti, zůstávají nezměněny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

  Nová obchodní korespondence, faktury, objednávky, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i všechna další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od 1. 8. 2016 nadále realizovány pod novým obchodním názvem. Zdvořile Vás proto žádáme, abyste výše uvedenou změnu v budoucí komunikaci realizované po 1. 8. 2016 s naší společností vzali na zřetel.

  Vzhledem k vysokému počtu našich zaměstnanců a rozsáhlé administrativě, která se týká procesu implementace nového obchodního názvu na všech lokalitách společnosti, budou veškeré záležitosti s tímto procesem spojené dokončeny nejpozději do 31. 12. 2016

  8. 6. 2016 Změny v představenstvu Společnosti

  8. 6. 2016

  V návaznosti na změnu vlastníka OT Energy Services a.s. došlo v pátek 3. 6. 2016 k odvolání Mgr. Jana Šafránka z pozice předsedy představenstva a Ing. Bořivoje Hejzlara z pozice místopředsedy představenstva. Zároveň došlo ke stejnému dni ke jmenování Ing. Štefana Okruhlici do pozice člena představenstva a Petra Kozojeda do pozice člena představenstva.
  K 7. 6. 2016 byl zvolen předsedou představenstva Ing. Jiří Holinka, MBA, místopředsedou představenstva Ing. Štefan Okruhlica a členem představenstva pan Petr Kozojed.
  Dále bylo potvrzeno následující složení vrcholového managementu Společnosti:
  Generální ředitel – Ing. Jiří Holinka, MBA
  Ředitel divize investičních dodávek – Ing. Štefan Okruhlica
  Obchodní ředitel – Ing. Jan Krška, MBA
  Finanční ředitel – Ing. Bořivoj Hejzlar

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více