Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  I&C Energo a.s. rozvíjí synergické efekty se Skupinou EPH

  26. 1. 2017

  Ve dnech 19. - 20. 1. 2017 proběhla úvodní prezentace společnosti I&C Energo pro německou společnost LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie Kraftwerke AG - dříve Vattenfall) v jejich hlavním sídle, městě Cottbus (Chotěbuz) v Brandenburgsku. Zástupci LEAG byli seznámeni s portfoliem činností I&C Energo a.s. V následné diskuzi se hledaly oblasti spolupráce, které by již v letošním roce, měly vyústit v realizované projekty.

  Rekonstrukce VZT na ZRAO

  26. 1. 2017

  I&C Energo a.s. zvítězila ve veřejné zakázce vypsané společností ČEZ, a.s. na výběr dodavatele akce nazvané „Rekonstrukce VZT na ZRAO" v jaderné elektrárně Dukovany.
  Účelem díla je odstranit stávající nedostatky a zajištění další provozuschopnost přívodních VZT systémů Objektu Zpracování Radioaktivních Odpadů (dále jen ZRAO) a to výměnou stávajících vzduchotechnických jednotek náhradou za nové. Zakázka bude realizována formou dodávky na klíč v JE Dukovany, včetně zpracování komplexní dokumentace. Realizací díla budou vyměněny přívodní vzduchotechnické jednotky včetně jejich příslušenství. Současně budou provedeny všechny nutně vyvolané úpravy na dotčených systémech zařízení elektro, dodávka nového řídícího systému SKŘ a stavebních konstrukcích, včetně zajištění veškerých dodávek souvisejících s realizací díla. Cílem rekonstrukce je zajistit v jednotlivých místnostech objektu ZRAO parametry dodávaného vzduchu (teplota, množství, vlhkost) dle požadavků NV 361/2007Sb.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více